PIRAMIDA ROZWOJU  © 2015.  Privacy Policy

Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC)

"Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych                                               i wspomagających sposobów porozumiewania się."

                                               

Prowadząca - Alina Smyczek     więcej o prowadzącej 

Zalecane jest, by uczestnicy szkolenia brali wcześniej udział w szkoleniu wprowadzającym z AAC.

 

Podczas szkolenia uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach dzięki którym nabywają praktyczne umiejętności i kompetencje w stosowaniu proponowanych technik z użyciem AAC.

Naszą ofertę

kierujemy ...

do osób w każdym wieku, zainteresowanych  rozwojem lub wsparciem potencjału swojego lub swoich bliskich.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, wejdź w interesującą Cię tematycznie zakładkę na naszej stronie, lub skontaktuj się z nami telefonicznie, a my chętnie odpowiemy na twoje pytania.

Nasz telefon: 516 303 808.

 

Zapewniamy

*  WYSOKI POZIOM

   MERYTORYCZNY SZKOLEŃ

*  WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ

*  MATERIAŁY SZKOLENIOWE

*  CERTYFIKATY

*  ROZWOJOWĄ   ATMOSFERĘ

 

 

 

 

 

 

 

*  PRZERWY  KAWOWE

 

 

 

 

 

 

*  PRZERWY  NA  LUNCH

Piramida Rozwoju serdecznie zaprasza na szkolenie z AAC

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnika do:

 

   •  diagnozy indywidualnego systemu komunikacji osoby niemówiącej,

   •  weryfikacji/budowania osobistych pomocy do komunikacji z uwzględnieniem wiodących strategii komunikacyjnych,

        zasad językowych i technicznych,

   •  planowania i wspomagania rozwoju językowego niemówiących uczniów,

   •  posługiwania się strategią edukacyjną zwaną Modelem Uczestnictwa, która pomaga konstruować zajęcia edukacyjne z

        użyciem pomocy do komunikacji odpowiednich pod względem słownikowym, językowym i pragmatycznym,

   •  używania techniki czytania uczestniczącego: dobierania tekstów, konstruowania książek, dobierania sposobów czytania

        tak, by uczestnictwo osoby niemówiącej było optymalne dla rozwoju językowego,

   •  rozumienia procesu nauki funkcjonalnych umiejętności czytania i pisania u osób niemówiących i stosowania

        odpowiednich strategii z użyciem AAC w toku edukacji,

   •  projektowania gier matematycznych i adaptowania tablic uczestnictwa tak, by uczniowie uczyli się używania pojęć

        matematycznych,

   •  planowania edukacji uczniów niemówiących z uwzględnieniem ich potrzeb komunikacyjnych i językowych

Szkolenie kierowane jest do :

* logopedów

* pedagogów

* nauczycieli przedszkoli          

  i szkół integracyjnych,

  powszechnych, specjalnych

* pracowników poradni

  psychologiczno-

  pedagogicznych

* studentów

* rodziców dzieci z

  trudnościami w komunikacji

Cel szkolenia 

1.  Diagnoza indywidualnego systemu komunikacji i weryfikacja osobistych pomocy do komunikacji.

2.  Poszerzanie umiejętności językowych.

3.  Model uczestnictwa jako podstawowa strategia edukacyjna.

4.  Model uczestnictwa jako podstawowa strategia edukacyjna – c.d. Tablice uczestnictwa.

5.  Wprowadzenie dzieci niemówiących w świat książek. Czytanie uczestniczące.

5.  Rozpoznawanie możliwości porozumiewania się dziecka  cz. II

I dzień   –   od   9.00    do   17.45    

II dzień  –  od    9.00    do   16.30  

Szkolenie jest prowadzone dla grupy minimalnie 20-osobowej, maksymalnie 24-osobowej.

Czas trwania kursu: 19 godzin dydaktycznych (45 minutowych),

codziennie 2 przerwy 15-minutowe i jedna 45-minutowa (nie wliczone w czas szkolenia).

1

1

Program szkolenia - dzień 1   -  .........................

1

2

Czas trwania szkolenia – 19 h dydaktycznych

1

4

Cena szkolenia – 560 zł brutto - przy zapisaniu się i wpłacie zaliczki do 14 kwietnia

                                      580 zł brutto - przy zapisaniu się i wpłacie zaliczki po 14 kwietnia

Uwaga!

Zaliczka jest gwarancją rezerwacji miejsca.

Wpłaty zaliczki w wysokości 350zł należy dokonać w terminie 4 dni od wysłania formularza.  

1

5

Zasady rejestracji Uczestników szkoleń

1

6

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzić zapoznanie i akceptację regulaminu organizacji szkoleń, oraz wpłacić zaliczkę w wysokości 250zł na konto bankowe organizatora:

Idea Bank S.A. nr: 39 1950 0001 2006 0216 3114 0002

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, tytuł i datę szkolenia.

Wpłaty zaliczki należy dokonać w terminie 4 dni od wysłania formularza.  Zaliczka jest gwarancją rezerwacji miejsca.

Ostatecznej opłaty za szkolenie, pomniejszonej o kwotę zaliczki, należy dokonać w terminie podanym w mailu od organizatora, potwierdzajacym przyjęcie Państwa zgłoszenia, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania się minimalnej grupy Uczestników lub z przyczyn niezależnych od Organizatora, wyszczególnionych w regulaminie.

W przypadku odwołania każdy zgłoszony Uczestnik otrzyma całość wpłaconej przez siebie kwoty.

 

Liczba uczestników:   minimum – 20, maksimum – 24

Aktywny formularz zgłoszeniowy i aktualny regulamin są dostępne na naszej stronie - PiramidaRozwoju.pl

Przyciski poniżej umożliwią zapoznanie się z aktualnym regulaminem organizacji naszych szkoleń oraz zapisanie się na szkolenie.  

Jeśli chcielibyście Państwo zadać nam pytanie na temat szkolenia to prosimy o przesłanie maila poprzez formularz dostępny w zakładce kontakt lub skontaktujcie się z nami telefonicznie, a my chętnie odpowiemy  na  Wasze  pytania.  

Nasz telefon: 516 303 808

1.  Czytanie uczestniczące – c.d. Poszukiwanie dróg nauki czytania i pisania uczniów niemówiących.

     

2.   Nauka pojęć i umiejętności matematycznych z użyciem znaków. Adaptowane gry matematyczne.

   

3.  Planowanie edukacji uczniów niemówiących; rozkład materiału, a nauka porozumiewania się. Tablice tematyczne.

     

4.  Zakończenie szkolenia.

     

 

Program szkolenia - dzień 2   -  ..........................

1

3