PIRAMIDA ROZWOJU  © 2015.  Privacy Policy

                                                                   

 

 Alina Smyczek   - prowadząca szkolenie             

                                                                                 

 AAC: alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji osób                                      

                       o specjalnych potrzebach w porozumiewaniu się

 

 

     

* ukończyła studia pedagogiczne (UJ, Kraków), jest logopedą dyplomowanym (UW, Warszawa); jest nauczycielem dyplomowanym i praktykiem z 22-letnim stażem,

* pracuje z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością i ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie stosując

    wspomagające i alternatywne metody komunikowania się (AAC) oraz technologię wspomagającą (AT),

* ma w dorobku liczne publikacje i wystąpienia, także na konferencjach poza granicami kraju,

* otrzymała stypendium Międzynarodowego Stowarzyszenia Komunikacji Wspomagającej (ISAAC) Teacher in Residence Program: odbyła półroczny staż w szkole

     dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji w Kaliforni, USA, połączony z intensywnym programem szkolenia,

* od 1998 roku projektuje i prowadzi szkolenia dla nauczycieli w kraju i za granicą oraz autorskie zajęcia dla studentów w Krakowie i Warszawie,

     przeszkoliła ponad 3000 osób.

* pracowała w komisjach eksperckich MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju, współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

* jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia „Mówić bez słów”, prezesem Zarządu III i IV kadencji oraz członkiem ISAAC – Międzynarodowego Stowarzyszenia

    Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej z siedzibą w Kanadzie.